Invent Medic Sweden

Efemia

Efemia är ett medicintekniskt hjälpmedel vid kvinnlig ansträngningsinkontinens. Efemia är, enligt bolagets vetskap, den enda icke-kirurgiska produkten som är specifikt konstruerad och tillverkad utefter den vetenskapliga integralteorin som förklarar bäckenorganens normala och sjukliga funktioner.

 

Efemia är ett hjälpmedel, gjord av ett elastiskt material, som kvinnan själv för in i slidan på ett enkelt sätt. Produkten har en liknande verkningsmekanism som den kirurgiska behandlingsmetoden.

Verkningsmekanismen baseras på två delar där de övre delen består av stödjeringar som stödjer inkontinensområdet på urinröret medan den lägre delen innefattar ett handtag som säkerställer att Efemia placeras korrekt och gör produkten lätt att sätta in och ta ut utan behov av andra tillbehör. Efter införandet av Efemia är det blygdläpparnas omfång runt handtaget som säkerställer att stödjeringarna alltid är positionerad rätt för att utöva sin effekt.

För att säkerställa att Efemia utövar sin effekt och är bekväm rekommenderas det att produkten byts ut minst tre gånger per år. Efemia kan användas dagligen eller efter behov i situationer där kvinnan kan förutse att ansträngningsinkontinens kan uppstå.


Potentiella kunder och kundnytta

Ett stort antal kvinnor besväras av ansträngningsinkontinens och det medicinska behovet är stort, vilket gör att det finns ett stort antal potentiella kunder. Genom användning av Invent Medics produkt för behandling av ansträngningsinkontinens är Bolagets förhoppning att kvinnor ska kunna sluta med andra hjälpmedel, så som bindor mot urinläckage, helt och hållet eller endast använda mycket tunna trosskydd. Därmed underlättas vardagen för många kvinnor som har problem med ansträngningsinkontinens.