Invent Medic Sweden

TVS

TVS (Trans Vaginal Support) är ett medicintekniskt hjälpmedel vid kvinnlig ansträngningsinkontinens. TVS är, enligt bolagets vetskap, den enda icke-kirurgiska produkten som är specifikt konstruerad och tillverkad utefter den vetenskapliga integralteorin som förklarar bäckenorganens normala och sjukliga funktioner.

TVS är ett hjälpmedel, gjord av ett elastiskt material, som kvinnan själv för in i slidan på ett enkelt sätt. Produkten har en liknande verkningsmekanism som den kirurgiska behandlingsmetoden.

Verkningsmekanismen baseras på två delar där de övre delen består av stödjeringar som stödjer inkontinensområdet i övre delen av urinröret medan den lägre delen innefattar ett handtag som säkerställer att TVS placeras korrekt och gör produkten lätt att sätta in och ta ut utan behov av andra tillbehör. Efter införandet av TVS är det blygdläpparnas omfång runt handtaget som säkerställer att stödjeringarna alltid är positionerad rätt för att utöva sin effekt.

För att hålla produkten fräsch samt minska risken för svampangrepp kommer Invent Medic att rekommendera att produkten byts ut minst tre gånger per år. TVS kan användas dagligen eller efter behov i situationer där kvinnan kan förutse att ansträngningsinkontinens kan uppstå.

Sammanfattningsvis kommer Invent Medic  att erbjuda en trygg och säker produkt som är enkel att använda.


Potentiella kunder och kundnytta

Ett stort antal kvinnor besväras av ansträngningsinkontinens och det medicinska behovet är stort, vilket gör att det finns ett stort antal potentiella kunder. Genom användning av Invent Medics produkt för behandling av ansträngningsinkontinens är Bolagets förhoppning att kvinnor ska kunna sluta med andra hjälpmedel, så som bindor mot urinläckage, helt och hållet eller endast använda mycket tunna trosskydd. Därmed underlättas vardagen för många kvinnor som har problem med ansträngningsinkontinens.