TVS

TVS 

TVS är en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngnings-inkontinens. TVS är, enligt bolagets vetskap, den enda icke-kirurgiska produkten som är specifikt konstruerad och tillverkad utefter den vetenskapliga integralteorin som förklarar bäckenorganens normala och sjukliga funktioner. TVS är en anordning, gjord av ett elastiskt material, som kvinnan själv för in i slidan på ett enkelt sätt. Produkten har en liknande verkningsmekanism som den kirurgiska behandlingsmetoden. Verknings-mekanismen baseras på två delar där den övre delen ringformigt stödjer inkontinensområdet i övre delen av urinröret medan den lägre delen innefattar en yttre fixeringsplatta som säkerställer att TVS placeras korrekt. Efter införandet av produkten är det blygdläpparnas omfång runt referensdelen som säkerställer att den stödjande delen alltid är positionerad rätt för att utöva sin effekt. Referensdelen används också som ett ”handtag” när kvinnan för in och tar ut produkten. Följaktligen är produkten lätt att använda utan behov av några andra tillbehör.

 TVS blå bakgrund

För att hålla produkten fräsch samt minska risken för svampangrepp kommer Invent Medic att rekommendera att produkten byts ut minst tre gånger per år. Produkten kan användas dagligen eller efter behov i situationer där kvinnan kan förutse att ansträngningsinkontinens kan uppstå.

Sammanfattningsvis kommer Invent Medic  att erbjuda en trygg och säker produkt som är enkel att använda.

Potentiella kunder och kundnytta

Ett stort antal kvinnor besväras av ansträngningsinkontinens och det medicinska behovet är stort, vilket gör att det finns ett stort antal potentiella kunder. Genom användning av Invent Medics produkt för behandling av ansträngningsinkontinens är Bolagets förhoppning att kvinnor ska kunna sluta med andra hjälpmedel, så som bindor mot urinläckage, helt och hållet eller endast använda mycket tunna trosskydd. Därmed underlättas vardagen för många kvinnor som har problem med ansträngningsinkontinens.