Invent Medic Sweden

Marknad

Invent Medic Sweden AB planerar för utvidgad lansering till en större målgrupp genom varumärket Arcamea

PM 8/3 2018 pdf Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) meddelar härmed att styrelsen beslutat att utvidga marknadslanseringen av TVS i Sverige till att omfatta både konsumentmarknad och sjukvård. Styrelsen bedömer att den utvidgade marknadslanseringen kommer att öka tillgängligheten av…

Intervju med VD Karin Bryder

Våren 2017 har varit en intensiv tid i Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”). Bolaget arbetar i högt tempo för att färdigställa den kliniska studien och CE-märkningen av TVS inför den kommande marknadslanseringen. Vidare har en företrädesemission genomförts. Under våren…

Invent Medic Sweden AB förstärker organisationen genom rekrytering av marknadsutvecklare samt deltar på OGU-dagarna och UTF:s kongress 2017

Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) har rekryterat Karianne R. Ellekrans till posten som marknadsutvecklare i bolaget. Rekryteringen innebär en förstärkning av organisationen och är en del i bolagets utvecklingsplan för att förbereda planerad produktlansering i Sverige och Norden under…