Invent Medic Sweden

Arcamea

Invent Medics produkt Efemia kontinensstöd kommer att utvärderas av potentiell distributör i Tyskland

Invent Medic meddelade idag 2018-12-11 att en potentiell distributör i Tyskland har beslutat att genomföra en intern utvärdering av bolagets medicintekniska produkt Efemia kontinensstöd. Den potentiella distributören fokuserar på urologirelaterade produkter och läkemedel och har ett stort antal kunder inom den tyska hälsovårdssektorn.

PM Utvärdering Tyskland 181211 SVE

PM Utvärdering Tyskland 181211 ENG

Invent Medics TVS godkänd för CE-märkning.

Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) meddelar härmed att bolaget har fått CE-märkningen godkänd för sitt medicintekniska hjälpmedel TVS, vilket innebär att produkten nu är godkänd för försäljning på den europeiska marknaden.  TVS är planerad att marknadslanseras i Sverige efter sommaren 2018. 

Pressmeddelande 2018-07-09

180709 – CE-märkning godkänd
180709 – CE-marking approved

”Det känns mycket bra att vi fått en godkänd CE-märkning av vår produkt, TVS. Vi fortsätter vårt arbete inför marknadslanseringen som planeras till efter sommaren 2018. Jag ser med stor tillförsikt fram emot att lansera TVS som kommer att kunna hjälpa det stora antal kvinnor som idag känner sig osäkra och obekväma till följd av urinläckage till följd av ansträngningsinkontinens. ”, säger Karin Bryder, VD för Invent Medic.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta:
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 81 17 10
E-post: info@inventmedic.com

 

Slutrapport från klinisk studie med TVS visar signifikant positiva resultat.

Läs hela pressmeddelandet på Aktietorgets hemsida här

Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) meddelar härmed att analys av data från den kliniska studie som genomförts med bolagets produkt, TVS, visar att användande av TVS ger signifikant reduktion av urinläckage. Detta innebär att studien nått sitt primära resultatmått. När kvinnorna använde TVS minskade deras läckage med i genomsnitt 77%. Resultaten i slutrapporten ligger således i linje med tidigare kommunicerad preliminär analys.