Invent Medic Sweden

StyrelseLars Persson – Styrelseordförande

Lars Persson, MSc., född 1955, är styrelseordförande i Invent Medic sedan mars 2010. Persson har över 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedel-, MedTech- och Venture Capital industrin. Persson är VD för Sydsvensk Entreprenörsfond AB (Almi Invest Syd AB) och extern VD i Forskarpatent i Syd AB. Tidigare har Persson arbetat på Industrifonden och Atos Medical AB. Persson har även erfarenhet som styrelseordförande och styrelseledamot i en rad medicintekniska bolag, däribland Ortoma AB.
Lars Persson ägde den 30 juni 7 % av aktierna i Invent Medic privat. Vidare äger Lars Persson 50 % av Mandelträdet (resterande 50 % ägs av närstående) som i sin tur den 30 juni ägde 13 % av aktierna i Invent Medic.

 

 


Jan Clarén – Styrelseledamot
Jan Clarén, född 1945, är teknisk rådgivare i Invent Medic och är, tillsammans med Lars-Olof Henriksson, uppfinnaren bakom Invent Medics produkt TVS. Clarén är styrelseledamot i Bolaget sedan 2010. Clarén har över 30 års erfarenhet av innovation och utveckling av MedTech-produkter och är uppfinnare till ett stort antal patent, däribland den kirurgiska metoden TVT för behandling av kvinnlig inkontinens. Clarén har tidigare bl.a. arbetat som konsult på Atos Medical AB och varit anställd på Gambros R&D i Lund.
Jan Clarén ägde den 30 juni 2017 9 % av rösterna och kapitalet i Invent Medic.

 Lars Wilander – Styrelseledamot
Lars Wilander, född 1956, har valts in i som styrelseledamot i Bolaget under 2015. Wilander har 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom bl.a. medicinteknik- och läkemedelsområdet speciellt med fokus på Inköp och kvalitetsfrågor. Wilander har arbetat som inköpschef inom Region Skåne och har tidigare varit inköpsdirektör inom Pharmacia & Upjohn och Gambro Lundia AB
Lars Wilander äger 50 % i Wilander Consulting AB (resterande 50 % ägs av närstående) som i sin tur den 30 juni 2017  ägde 0,5 % av röster och kapital i Invent Medic.

 


 

 

Gun-Britt Fransson – Styrelseledamot
Gun-Britt Franson, född 1953, valdes in som styrelseledamot i Bolaget under 2016. Fransson har mer än 20 års erfarenhet inom ledning, affärsutveckling, forskning och utveckling inom bioteknik, livsmeden- och läkemedelsindustri. Fransson är sedan 2012 anställd som VP för forskning och utveckling på Probi AB. Tidigare erfarenheter omfattar anställning som VD på Alligator Bioscience AB, Research Director på Orkla Foods A.S samt flertalet ledande befattningar på Procordia Food AB. Gun-Britt Fransson ägde den 30 juni 2017 inga aktier i Invent Medic Sweden AB

 


 

 

Johan WennerholmJohan Wennerholm – Styrelseledamot
Johan Wennerholm, född 1968 valdes in som styrelseledamot i Bolaget 2017. Wennerholm har omfattande erfarenhet från utveckling av medicintekniska produkter då han tidigare innehaft ledande positioner som bl. a. styrelseledamot i Exini Diagnostics AB, CFO för Enzymatica AB, VD för Occlutech International AB och CFO för CellaVision AB. Wennerholm är utbildad civilekonom samt har officersutbildning från Marinens officershögskola. Wennerholm är ägare av Nordic Infrastructure AB. Johan Wennerholm ägde den 30 juni 2017 5 000 aktier i Invent Medic Sweden AB.


 

Helena Liljedahl – Styrelseledamot
Helena Liljedahl, född 1966 valdes in som styrelseledamot i Bolget 2017. Liljedahl har över 25 års erfarenhet av arbete inom marknad, försäljning, produktion, outsourcing, konsulting, finans och ledningsarbete på främst ägarledda konsumentvaruföretag. Liljedahl har innehaft flera ledande befattningar inom bl. a. Weleda-koncernen, Mindfulnessgruppen, BabyBjörn AB och ImseVimse AB. Liljedahls främsta fokus är förändringsarbete, verksamhetsutveckling och att bygga upp en helhetssyn i verksamheten. Liljedahl är utbildad civilekonom från Stockholms Universitet och Julius-Maximilians Universität i Würzburg, Tyskland. Helena Liljedahl ägde den 30 juni 2017 2 500 aktier i Invent Medic Sweden AB.