Invent Medic Sweden

StyrelseLars Persson – Styrelseordförande

Lars Persson, MSc., född 1955, är styrelseordförande i Invent Medic sedan mars 2010. Persson har över 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedel-, MedTech- och Venture Capital industrin. Persson är VD för Sydsvensk Entreprenörsfond AB (Almi Invest Syd AB) och extern VD i Forskarpatent i Syd AB. Tidigare har Persson arbetat på Industrifonden och Atos Medical AB. Persson har även erfarenhet som styrelseordförande och styrelseledamot i en rad medicintekniska bolag, däribland Ortoma AB.

 

 

 Lars Wilander – Styrelseledamot
Lars Wilander, född 1956, valdes in  som styrelseledamot i Bolaget under 2015. Wilander har 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom bl.a. medicinteknik- och läkemedelsområdet speciellt med fokus på Inköp och kvalitetsfrågor. Wilander har arbetat som inköpschef inom Region Skåne och har tidigare varit inköpsdirektör inom Pharmacia & Upjohn och Gambro Lundia AB

 

 

 


 

Gun-Britt Fransson – Styrelseledamot
Gun-Britt Franson, född 1953, valdes in som styrelseledamot i Bolaget under 2016. Fransson har mer än 20 års erfarenhet inom ledning, affärsutveckling, forskning och utveckling inom bioteknik, livsmeden- och läkemedelsindustri. Fransson är sedan 2012 anställd som VP för forskning och utveckling på Probi AB. Tidigare erfarenheter omfattar anställning som VD på Alligator Bioscience AB, Research Director på Orkla Foods A.S samt flertalet ledande befattningar på Procordia Food AB.

 

 

 

 


Johan WennerholmJohan Wennerholm – Styrelseledamot
Johan Wennerholm, född 1968 valdes in som styrelseledamot i Bolaget 2017. Wennerholm har omfattande erfarenhet från utveckling av medicintekniska produkter då han tidigare innehaft ledande positioner som bl. a. styrelseledamot i Exini Diagnostics AB, CFO för Enzymatica AB, VD för Occlutech International AB och CFO för CellaVision AB. Wennerholm är utbildad civilekonom samt har officersutbildning från Marinens officershögskola. Wennerholm är ägare av Nordic Infrastructure AB.

 

 


 

Helena Liljedahl – Styrelseledamot
Helena Liljedahl, född 1966 valdes in som styrelseledamot i Bolget 2017. Liljedahl har över 25 års erfarenhet av arbete inom marknad, försäljning, produktion, outsourcing, konsulting, finans och ledningsarbete på främst ägarledda konsumentvaruföretag. Liljedahl har innehaft flera ledande befattningar inom bl. a. Weleda-koncernen, Mindfulnessgruppen, BabyBjörn AB och ImseVimse AB. Liljedahls främsta fokus är förändringsarbete, verksamhetsutveckling och att bygga upp en helhetssyn i verksamheten. Liljedahl är utbildad civilekonom från Stockholms Universitet och Julius-Maximilians Universität i Würzburg, Tyskland.