Invent Medic Sweden

Revisor

Revisor

Lars Nilsson
PwC
Anna Lindhs plats 4,
203 11 Malmö

Nilsson är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare.