Invent Medic Sweden

Invent Medic Sweden AB offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 12 april 2018. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets (www.inventmedic.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt…

Invent Medic Sweden AB planerar för utvidgad lansering till en större målgrupp genom varumärket Arcamea

PM 8/3 2018 pdf Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) meddelar härmed att styrelsen beslutat att utvidga marknadslanseringen av TVS i Sverige till att omfatta både konsumentmarknad och sjukvård. Styrelsen bedömer att den utvidgade marknadslanseringen kommer att öka tillgängligheten av…