Invent Medic Sweden

Invent Medic Sweden AB offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 12 april 2018. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets (www.inventmedic.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt…