Invent Medic Sweden

Invent Medic Sweden ABs kliniska studie inom området ansträngningsinkontinens är under avslutande.

Sista patenten har nu inkluderats i Invent Medic Sweden ABs (”Invent Medic”) kliniska multicenterstudie som är under avslutande.  Data från de sista patienterna förväntas efter helgerna varefter resultaten kommer att analyseras och sammanställas till den tekniska filen inför CE-märkningsprocessen. Invent…

Intervju med VD Karin Bryder

Våren 2017 har varit en intensiv tid i Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”). Bolaget arbetar i högt tempo för att färdigställa den kliniska studien och CE-märkningen av TVS inför den kommande marknadslanseringen. Vidare har en företrädesemission genomförts. Under våren…