Invent Medic Sweden

Historik

 

Tidpunkt Händelse
   
2005 Invent Medic bildas med syfte att vidareutveckla en innovation från Jan Clarén angående en icke invasiv medicinteknisk produkt, TVS, mot kvinnlig inkontinens.
2006-2007 Vidareutveckling av produkten genom samarbete med Lars-Olof Henriksson vilket leder till en anatomiskt funktionell produkt.
2008 Patentansökan avseende TVS lämnas in.
2009 Jan Clarén tar fram de första prototyperna för klinisk utvärdering.
2010 Patentansökan för Sverige godkänns.Lars Persson engageras som bolagets styrelseordförande.
2011 Tillverkning av produkt i liten skala hos producent med stor medicinteknisk erfarenhet.
2012-2013 Dialoger med ett antal potentiella marknadsintressenter genomförs där det visas ett intresse för en CE-märkt produkt.
2014 Beslut att lansera produkter i egen regi tas.
VD Karin Bryder anlitas.
2015 Invent Medic erhåller bidrag från VINNOVA om 0,5 MSEK för att genomföra en marknadsundersökning.
Det genomförs en riktad nyemission om cirka 4 MSEK.
Bolaget förbereder en ansökan om notering på Aktietorget