Invent Medic Sweden

Pressmeddelande

Invent Medic Sweden ABs kliniska studie inom området ansträngningsinkontinens är under avslutande.

Sista patenten har nu inkluderats i Invent Medic Sweden ABs (”Invent Medic”) kliniska multicenterstudie som är under avslutande.  Data från de sista patienterna förväntas efter helgerna varefter resultaten kommer att analyseras och sammanställas till den tekniska filen inför CE-märkningsprocessen. Invent…