Invent Medic Sweden

Pressmeddelande

Invent Medic Sweden AB planerar för utvidgad lansering till en större målgrupp genom varumärket Arcamea

PM 8/3 2018 pdf Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) meddelar härmed att styrelsen beslutat att utvidga marknadslanseringen av TVS i Sverige till att omfatta både konsumentmarknad och sjukvård. Styrelsen bedömer att den utvidgade marknadslanseringen kommer att öka tillgängligheten av…