Invent Medic Sweden

Pressmeddelande

Invent Medic Sweden AB planerar för utvidgad lansering till en större målgrupp genom varumärket Arcamea

PM 8/3 2018 pdf Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) meddelar härmed att styrelsen beslutat att utvidga marknadslanseringen av TVS i Sverige till att omfatta både konsumentmarknad och sjukvård. Styrelsen bedömer att den utvidgade marknadslanseringen kommer att öka tillgängligheten av…

Invent Medic Sweden ABs kliniska studie inom området ansträngningsinkontinens är under avslutande.

Sista patenten har nu inkluderats i Invent Medic Sweden ABs (”Invent Medic”) kliniska multicenterstudie som är under avslutande.  Data från de sista patienterna förväntas efter helgerna varefter resultaten kommer att analyseras och sammanställas till den tekniska filen inför CE-märkningsprocessen. Invent…