Invent Medic Sweden

Mer Information

Intervju med VD Karin Bryder

Våren 2017 har varit en intensiv tid i Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”). Bolaget arbetar i högt tempo för att färdigställa den kliniska studien och CE-märkningen av TVS inför den kommande marknadslanseringen. Vidare har en företrädesemission genomförts. Under våren…

Invent Medic Sweden AB förstärker organisationen genom rekrytering av marknadsutvecklare samt deltar på OGU-dagarna och UTF:s kongress 2017

Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) har rekryterat Karianne R. Ellekrans till posten som marknadsutvecklare i bolaget. Rekryteringen innebär en förstärkning av organisationen och är en del i bolagets utvecklingsplan för att förbereda planerad produktlansering i Sverige och Norden under…