Invent Medic Sweden

Bolagsstyrning

Bolagsstämmor

Årsstämma 20190503
Kallelse till Årsstämma 190503
ÅR 2018 Invent Medic
Beslutsförslag
Fullmaktsformulär årsstämma Invent Medic — 190503—

Årsstämma 20180504
Kallelse till Årsstämma 180504
Beslutsförslag inför årsstämma i Invent Medic 180504
Fullmaktsformulär årsstämma 180504

Extra Bolagsstämma 20180403
Fullständiga beslutsunderlag – Extra bolagsstämma – Invent Medic Sweden …
Invent Medic revisorns yttrande 180315
Årsredovisning 2016 inkl. revisionsberättelse
Bilaga 3. Styrelsens redogörelse
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma Invent Medic Sweden AB — 180403

Årsstämma 20170505
170403 – Kallelse årsstämma
170404 – Komplettering av kallelse
Fullständiga beslutsförslag
Årsredovisning 2016 inkl. revisionsberättelse
Fullmaktsformulär
Kommuniké årsstämma 17-05-05

Bolagsordning

Bolagets gällande bolagsordning.
Antagen på stämman 2017-05-05

Bolagsordning

Revisor

Lars Nilsson
PwC
Anna Lindhs plats 4,
203 11 Malmö

Nilsson är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare.


Extra Bolagsstämma 20151215

Årsstämma 20160504
Fullmaktsformulär årsstämma160504
Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma 160504
Kommuniké från Årsstämma 2016-05-04

Extra Bolagsstämma 20170222
170206 – Kallelse extra bolagsstämma_pdf
Fullständiga beslutsunderlag
Revisorns yttrande
Fullmaktsformulär
Räkenskapsåret 20140701-20151231
Stämmokommuniké 170222