Invent Medic Sweden

Aktieinformation

Invent Medic är noterade på Aktietorget.
Se vår IR sida här

Insynspersoner och transaktioner

Se AktieTorgets förteckning över insynspersoner och transaktioner här:
Insynspersoner och transaktioner

Största ägare

Se AktieTorgets förteckning över största ägarna här:
Största ägare

Utdelning

Ingen vinstutdelning föreligger.