Invent Medic Sweden

Aktieinformation

Invent Medic är noterade på Aktietorget.
Se information om aktien här:
AktieTorget

Insynspersoner och transaktioner

Anmälan om insynshandel som överstiger 5000 Euro per kalenderår i Invent Medic Sweden AB ska från och med 2016-07-03 gras till Finansinspektionen och till Invent på insyn@inventmedic.com

Se Finansinspektionens insynsregister här.
Finansinspektionens insynsregister

Se AktieTorgets förteckning över största ägarna här:
Största ägare

Utdelning

Ingen vinstutdelning föreligger.