Ägarstruktur

 

Nedan presenteras en förteckning över ägare (över 5 %) per den 29 september 2017 med innehav i Invent Medic samt VDs ägande.

Ägare Aktier (st.) Ägarandel (%)
Mandelträdet AB* 1 145 000 13 %
Lars-Olof Henriksson 902 678 10 %
Jan Clarén 815 294   9 %
Lars Persson 623 455   7 %
Bryder Consulting AB** 192 891   2 %
Avena Partners AB***  37 721   <1 %
Övriga ägare 5 298 141 59 %
Totalt 9 015 180 100   %

* Ägs till 50 % av styrelseordförande Lars Persson
**Ägs till 50 % av VD Karin Bryder
***Ägs till 33,3 % av VD Karin Bryder