Invent Medic Sweden

Vision & Affärsidé

Vår vision är att kunna erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som även ska ge hälsoekonomiska fördelar för samhället.

Invent Medics första utvecklingsprodukt är en produkt för kvinnlig ansträngningsinkontinens, TVS. Invent Medic avser på sikt att komplettera med fler produkter inom området kvinnlig hälsa.