Invent Medic Sweden

Vision & Affärsidé

Vår vision är att kunna erbjuda nya och innovativa produkter till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter som ska vara lätta att använda.

Genom varumärket Arcamea, strävar vi efter att föra fram en portfölj av produkter och lösningar som riktar sig till oprioriterade hälsobehov som kvinnor har runt om i världen.

Invent Medics första produkt, TVS är ett hjälpmedel för att förhindra urinläckage vi  ansträngningsinkontinens.