Affärsidé

Invent Medics affärsidé är att utveckla och marknadsföra nya och innovativa produkter med inriktning på kvinnohälsosektorn. Vårt mål är att kunna bidra till en förbättrad livskvalitet för kvinnor med kvinnorelaterade hälsoproblem.