Invent Medic Sweden

Nytt nyhetsbrev

Invent Medic publicerar nyhetsbrev med VD-intervju om upphandlingar i Sverige, expansionen i Europa och nästa Invent Medic-produkt Invent Medic publicerar idag en ny utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter. I denna utgåva intervjuas…