Invent Medic Sweden

Nytt nyhetsbrev ute

Invent Medic publicerar nyhetsbrev om bolagets lansering av Efemia i Tyskland och Storbritannien under Q4 2019 Invent Medic publicerar idag en ny utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter. I denna utgåva intervjuas VD…