Invent Medic Sweden

Invent Medics produkt Efemia kontinensstöd inkluderas i Apoteket ABs sortiment

4 februari 2019

Invent Medic har idag tecknat avtal med Sveriges största apotekskedja Apoteket AB för inkludering av bolagets produkt Efemia kontinensstöd i sortimentet. Initialt blir Efemia tillgänglig via Apotekets rikstäckande webbshop Apoteket.se.

PR Feb 4 2019 ENG

PM Inkludering Apoteket 190204 – SE

Inkluderingen av Efemia i Apotekets sortiment är en viktig milstolpe för Invent Medic då produkten nu får en betydligt bättre exponering mot breda kundgrupper i Sverige. Dessutom utgör en godkänd granskning av Apoteket ett viktigt erkännande av produkten.

– Det finns en stor efterfrågan från kvinnor som vill ha en enkel och effektiv lösning som gör att de kan bli mer aktiva och trygga i vardagen utan att behöva oroa sig för urinläckage, men många känner ännu inte till att Efemia svarar upp mot detta behov. Därför är det mycket glädjande att vi nu kan nå ut via Sveriges största apotekskedja som dessutom har ett stort kvalitetsfokus, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

– Apoteket AB har ett gott renommé och det finns en trygghet och enkelhet i att rekommendera en produkt som finns i Apotekets sortiment. Vi hoppas naturligtvis även att vårdaktörer i hela landet nu kommer att rekommendera Efemia för de kvinnor som kan bli hjälpta av produkten i sin vardag, säger Karin Bryder.

Inkluderingen kommer att ske inom de närmaste månaderna.

Om Apoteket AB
Apoteket är Sveriges största apotekskedja med 390 apotek över hela Sverige samt fler än 600 apoteksombud som når ut till kunder på glesbygden. Under 2017 fick apoteken 34 miljoner besök, och 21 miljoner besökte Apoteket.se. Samtliga läkemedel som säljs hos Apoteket är godkända av Läkemedelsverket och produkter som inte är läkemedel har genomgått Apotekets omfattande kvalitetskontroll.

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. De färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 4 februari 2019.