Invent Medic Sweden

Invent Medics produkt Efemia kontinensstöd kommer att utvärderas av potentiell distributör i Tyskland

Invent Medic meddelade idag 2018-12-11 att en potentiell distributör i Tyskland har beslutat att genomföra en intern utvärdering av bolagets medicintekniska produkt Efemia kontinensstöd. Den potentiella distributören fokuserar på urologirelaterade produkter och läkemedel och har ett stort antal kunder inom den tyska hälsovårdssektorn.

PM Utvärdering Tyskland 181211 SVE

PM Utvärdering Tyskland 181211 ENG