Invent Medic Sweden

Arcamea lanserar sin första produkt, Efemia kontinensstöd, den 1 oktober i Sverige.

Efemia är ett unikt medicintekniskt hjälpmedel med syfte att effektivt och bekvämt avhjälpa urinläckage orsakat av ansträngningsinkontinens (SUI). Efemia är det kommersiella namnet för produkten som tidigare kallades TVS.

Karin Bryder, VD, säger:

Kvinnor förtjänar effektiva lösningar som är enkla att använda i vardagen. För att lyckas med Efemia har vi använt ett helhetsperspektiv under produktutvecklingen och prioriterat lika mellan tillförlitlighet, funktionalitet och känsla. Vi är mycket glada över att nu kunna lansera Efemia – och vi är övertygade om att produkten kommer att förändra vardagen för kvinnor som lever med ansträngningsinkontinens.”

Efemia är utformad från samma vetenskapliga principer som tillämpas vid de vanligaste kirurgiska ingreppen där en slynga placeras runt urinröret via slidväggen.

Innovativa aspekter

  • Efemia uppnår avsett syfte genom att ge samma effekt som de vanligaste kirurgiska ingreppen, men utan operation.
  • Kontinens beror i högre grad på urinröret, än på urinblåsans hals. Efemia reducerar urinläckage hos kvinnor med ansträngningsinkontinens genom att stöda urinröret, till skillnad från de flesta andra produkter, som stöder urinblåsans hals.
  • Efemia är utformat för att säkerställa rätt placering av användaren själv.

Efemia har utvärderats i en randomiserad kontrollerad studie där en signifikant reduktion i urinläckage samt att produkten är säker att använda har påvisats. Kvinnorna som deltog i studien hade en genomsnittlig reduktion av urinläckage med 77% när de använde Efemia.

I studien som koordinerades av Aino Fianu Jonasson, senior forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, deltog 97 kvinnor på totalt fyra kliniker.

Efemia kontinensstöd är ett CE-märkt medicinsktekniskt hjälpmedel, i klass IIb.

Pris i detaljhandeln

Efemia (enstaka produkt): 1 290 kronor
Efemia provförpackning (samtliga 3 storlekar): 1 590 kronor
Efemia säljs i e-handelsbutik från 1 oktober 2018.

För information om Invent Medic Sweden AB eller Arcamea, vänligen kontakta:

Karin Bryder VD
Telefon: 0723 81 17 10
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2018.

 

Arcamea är ett nytt varumärke inom kvinnohälsa från Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046. Invent Medic Sweden AB är certifierat enligt ISO 13485 och arbetar helhjärtat med att ta fram innovativa produkter för kvinnor för förbättrad hälsa och livskvalitet. Invent Medic Sweden AB är noterat på Spotlight. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.