Invent Medic Sweden

Delårsrapport Q2

TVS är godkänd för CE-märkning.

Hela Q2 2018 Rapporten i pdf
Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (januari – juni 2018)

 

·         Bolagets försäljning uppgick till 0 (0) KSEK.

·         Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 360 (353) KSEK.

·         Kostnaderna uppgick till 4 511 (3 811) KSEK.

·         Resultatet före och efter skatt uppgick till -4 151 (-3 458) KSEK.

·         Resultat per aktie uppgick till -0,44 (-0,41) SEK.

·         Likvida medel uppgick till 18 243 KSEK (10 501) vid utgången av perioden.

 

Andra kvartalet (april – juni 2018)

 

·         Bolagets försäljning uppgick till 0 (0) KSEK.

·         Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 187 (170) KSEK.

·         Kostnaderna uppgick till 2 044 (2 183) KSEK.

·         Resultatet före och efter skatt uppgick till -1 857 (-2 013) KSEK.

·         Resultat per aktie uppgick till -0,19 (-0,23) SEK.

 

Resultat i korthet

 

2018

2017 2018 2017

ÅR

KSEK

apr-jun

apr-jun jan-jun jan-jun

2017

Rörelsens intäkter

187

170 360 353

847

Rörelsens kostnader

-2 043

-2 183 -4 510 -3 811

-8 995

Rörelseresultat

-1 856

-2 013 -4 150 -3 458

-8 148

Periodens resultat

-1 857

-2 013 -4 151 -3 458

-8 148

 

 

VD Karin Bryder sammanfattar

”En milstolpe är nådd, rätten att CE-märka TVS och därmed marknadsföra den i Europa! Jag ser med stor tillförsikt fram emot lanseringen av TVS, vars potential jag är övertygad om. Intresset har varit stort och responsen positiv när vi presenterat TVS och vårt varumärke för kvinnohälsa Arcamea® på konferenser under våren.”