Invent Medic Sweden

Invent Medic lämnar in patentansökan och har ansökt om designregistrering.

Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) har lämnad in en prioritetsansökan till PRV och även ansökt om designregistrering hos EUIPO. Båda dokumenten presenterar designutvecklade versioner av bolagets första produkt, TVS.

pdf 180412-lämnar in patentansökan
pdf 180412-patent application_ENG

TVS har visats ge signifikant reduktion av urinläckage i en klinisk studie vilket rapporterades i slutet av mars 2018. Totalt deltog 97 kvinnor i den kliniska studien och när kvinnorna använde TVS minskade deras urinläckage med i genomsnitt
77 procent. Parallellt med den kliniska studien har Invent Medic arbetat med att etablera mer visuellt gångbara versioner av TVS. Övergripande innefattar de kommersiella versionerna förbättringar avseende materialåtgång, och ett mer konsumentvänligt utseende. Förutsatt att patentet godkänns kommer Invent Medic inneha produktskydd till och med 2038 och förutsatt godkänt designskydd kommer Invent Medic inneha designskydd maximalt till och med 2043.

 

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta:
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 81 17 10
E-post: info@inventmedic.com

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt benämnd TVS som är ett icke-kirurgiskt hjälpmedel vid kvinnlig ansträngningsinkontinens. TVS är utvecklad i syfte att öka livsglädjen för de många kvinnor som idag känner sig osäkra och bundna av urinläckage pga. ansträngningsinkontinens. Produkten har validerats i en klinisk studie med goda resultat och är patenterad i USA och Europa. TVS baseras på samma vetenskapliga grund och har en liknande verkningsmekanism som den så kallade TVT-metoden, vilken är Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. TVS kan dessutom användas under den tiden som andra icke-kirurgiska behandlingar genomförs så att kvinnan direkt kan få en lättnad. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa produkter till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter som ska vara lätta att använda. Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.aktietorget.se.