Invent Medic Sweden

Slutrapport från klinisk studie med TVS visar signifikant positiva resultat.

Läs hela pressmeddelandet på Aktietorgets hemsida här

Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) meddelar härmed att analys av data från den kliniska studie som genomförts med bolagets produkt, TVS, visar att användande av TVS ger signifikant reduktion av urinläckage. Detta innebär att studien nått sitt primära resultatmått. När kvinnorna använde TVS minskade deras läckage med i genomsnitt 77%. Resultaten i slutrapporten ligger således i linje med tidigare kommunicerad preliminär analys.