Invent Medic Sweden

Invent Medic Sweden ABs kliniska studie inom området ansträngningsinkontinens är under avslutande.

Sista patenten har nu inkluderats i Invent Medic Sweden ABs (”Invent Medic”) kliniska multicenterstudie som är under avslutande.  Data från de sista patienterna förväntas efter helgerna varefter resultaten kommer att analyseras och sammanställas till den tekniska filen inför CE-märkningsprocessen.

Invent Medic Sweden ABs (”Invent Medic”) kliniska multicenterstudie, som koordineras av överläkare Aino Fianu Jonasson på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, är under avslutande med alla patienter inkluderade. Läckagedata från de sista patienterna förväntas efter helgerna varefter resultaten kommer att bearbetas och, tillsammans med resultat från andra undersökningar på produkten, sammanställas och granskas av bolagets Notified Body (NB) inför en CE-märkningsprocess, som är en förutsättning för att lansera TVS på marknaden.

Karin Bryder, VD för Invent Medic, kommenterar:
”Sedan vi inledde den kliniska studien av TVS har vi upplevt ett stort intresse både från kliniker och patienter. Det är med glädje jag ser att studien nu är under avslutande och jag ser med spänning fram emot resultaten.”

Tagged on: