Invent Medic Sweden

Telefonintervju med VD och Styrelseordföranden

Lyssna på hela intervjun här

Vladimir Medan genomförde i veckan en intervju med VD Karin Bryder och Styrelseordföranden Lars Persson där insända ägarfrågor behandlades. Frågor angående den kliniska studien, bolagets parallella aktiviteter, marknadsstrategier, nya projekt och framtida visioner togs upp. Frågan kring varför bolaget har en låg kommunikationsfrekvens diskuterades också. Karin berättade hur den kliniska studien går till och att det är en tidskrävande studie för de kvinnor som är med och att det kommer att vara mycket data att behandla. Det utlovades information, när denna är tillgänglig, runt studien så att alla vet hur det går. Karin förklarade också hur processen ser ut där den kliniska studien är en av alla de delar i den tekniska fil som ska granskas av RISE i Q1-2018 där det påpekades att Bolaget inte kan påverka hur lång tid den granskningen tar. Styrelsen och ledningen arbetar intensivt med att ta ett helhetsgrepp om marknadsplanerna och lanseringsplanen i Sverige, Norden och Europa. Målet är att bygga ett större bolag med fler produkter inom Kvinnors Hälsa och under intervjun förklarade Karin kort hur en granskning av nya projektförslag kan gå till och hur Bolaget tänker kring nya projekt. I dagsläget är dock fokus på TVS och dess kommande lansering. Målet med lanseringsstrategin är, förklarade Lars, att nå ut till så många kvinnor som möjligt på ett professionellt sätt, där det är viktigt att ha bra kliniska data så att professionen kan känna sig trygg i att rekommendera produkten. Karin avslutade med att poängtera att hon anser att Invent Medic är ett bolag som byggts förnuftigt och fokuserat och som representerar ett bra exempel på en virtuell organisationsmodell.

Tagged on: ,