Invent Medic Sweden

Karin Bryder i möte hos Medtech 4 Health

Se hela referatet här

En solig höstmåndag samlades representanter från projekt som har fått finansiering via Medtech4Healths utlysningar för en lunchträff i Skåne. Monika Lydin och Frida Falkvall från Rise bjöd in oss till sitt kontor på sjätte våningen i Ideon-byggnaden i Lund (vi tog hissen upp på insidan). Totalt var vi 17 personer varav de allra flesta var på plats. I väntan på att restaurangen skulle komma ihåg vår lunch berättade Tomas Jansson om aktuella aktiviteter i Medtech4Health och Medicon Bridge.

Två av projekten är bara relevanta för maximalt halva befolkningen. Invent Medic Sweden har fått pengar för att nå ut i Europa med en silikonpryl som är ett transvaginalt stöd för kvinnor med stressinkontinens. Det var intressant att lyssna på Karin Bryders beskrivningen av utvecklingsprocessen och designen.

….

Lund-0299