Invent Medic Sweden

Invent Medic Sweden AB erhåller bidrag från Vinnova

PM i sin helhet

Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) meddelar idag, den 18 augusti 2017, att Vinnova har beslutat att godkänna bolagets bidragsansökan för projektet ”Förberedande arbete för lansering av TVS i Europa (exkl. Sverige)”. Bidraget som Invent Medic genom detta erhåller uppgår till totalt 170 KSEK. Den första delutbetalningen av bidraget beräknas ske i september 2017 och den sista delutbetalningen beräknas ske i januari 2018.

Karin Bryder, VD för Invent Medic, kommenterar:
”Det är glädjande att meddela att vi erhåller finansiellt stöd från Vinnova för vårt förberedande arbete för lanseringen av TVS. Denna typ av bidrag är alltid välkommet eftersom det hjälper oss i vårt utvecklingsarbete utan att för den sakens skull bidra till utspädning för våra aktieägare. Samtidigt är det ett kvitto och ett erkännande på att vi har en solid affärsidé.”

Tagged on: , ,