Invent Medic Sweden

Invent Medic Sweden AB: Flaggningsmeddelande

Som en följd av den nyligen genomförda företrädesemissionen i Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) har styrelseledamoten Jan Claréns ägarandel i Invent Medic minskat till under 10 procent.

Jan Clarén är uppfinnare av Invent Medics produkt, TVS, som är ett hjälpmedel vid kvinnlig ansträngningsinkontinens. Clarén är även styrelseledamot i Invent Medic. Som en följd av den nyligen genomförda företrädesemissionen om
1 002 500 nya aktier har Jan Claréns ägarandel i bolaget minskat från 10,2 procent till 9,12 procent av röster och kapital.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta:
Karin Bryder, VD
Telefon: 0706-83 41 44
E-post: info@inventmedic.com

_____________________________________________________________________________

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Produkten baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att tillgodose ett stort medicinskt behov och skulle därmed kunna få ett betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge hälsoekonomiska fördelar för samhället. Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.aktietorget.se.