Invent Medic Sweden

Invent Medic Sweden AB förstärker organisationen genom rekrytering av marknadsutvecklare samt deltar på OGU-dagarna och UTF:s kongress 2017

Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) har rekryterat Karianne R. Ellekrans till posten som marknadsutvecklare i bolaget. Rekryteringen innebär en förstärkning av organisationen och är en del i bolagets utvecklingsplan för att förbereda planerad produktlansering i Sverige och Norden under 2017. Ellekrans har inledningsvis en sex månaders projektanställning och tillträder tjänsten på heltid den 18 april 2017. Utöver rekryteringen av marknadsutvecklare meddelar Invent Medic även att bolaget kommer att vara representerade på OGU-dagarna i Helsingborg och på UTF:s kongress 2017 i Malmö.

170412 – Nyhetsbrev – Nyanställning

Invent Medic är inne i en mycket spännande utvecklingsfas och planerar lansering av bolagets produkt under 2017. Karianne har mycket betydelsefulla erfarenheter avseende marknadsutveckling och kommer att leda det förberedande arbetet inför TVS introduktion på marknaden. Karianne ska även leda bolagets arbete kring skapandet av en profil inom kvinnors hälsa. Jag är övertygad om att Karianne kommer att bidra positivt med sin expertis inför Invent Medics produktlansering. Jag hälsar Karianne varmt välkommen till Invent Medic, säger Karin Bryder, VD.

Karianne R. Ellekrans har en MBA från Norwegian Business School. Ellekrans har en bred och gedigen erfarenhet inom marknadsföring, kommunikation och ledarskap omfattande t.ex. upprättande av marknadsföringstaktik och marknadsplan för nya produkter samt produkt- och säljträning. Ellekrans har en omfattande internationell bakgrund och har varit verksam som bland annat marketing manager på Standard Innovation Corporation i Kanada samt medgrundare av och affärsutvecklare i Loop-Health AS i Norge. Därutöver har Ellekrans varit verksam som medgrundare av och VD i Laid AS i Norge. Rollen som marknadsutvecklare på Invent Medic kommer att innebära ett övergripande ansvar för marknadsrelaterade uppgifter med ett tydligt fokus på lanseringen av Invent Medics kommande produkt TVS.

OGU-dagarna i Helsingborg

Den 24-25 april 2017 går OGU-dagarna av stapeln i Helsingborg och Invent Medic kommer att vara representerat på konferensen. OGU-dagarna arrangeras årligen och är en tvådagars utbildningskonferens riktad till ST-läkare och brukar besökas av cirka 100 deltagare. Vid arrangemanget ges tillfälle att lära sig det senaste inom området gynekologi och obstetrik, uppdatera sig om ST-utbildningen och inte minst träffa kollegor från hela landet och utbyta erfarenheter. Årets tema är antenatal obstetrik och omfattar bland annat graviditetsdiabetes, infektion under graviditet och förlossningsrädsla.

UFT:s kongress 2017

Invent Medic kommer även att vara representerat på UTF:s kongress i Malmö den 10-12 maj 2017. Kongressen bjuder på ett välkomponerat vetenskapligt program med föredrag av såväl medlemmar som inbjudna föreläsare samt en företagsutställning med det senaste utbudet av hjälpmedel som intresserar uroterapeuter.

Med anledning av planerad produktlansering under 2017 är det även av yttersta vikt att vi närvarar på relevanta kongresser och konferenser för att öka medvetenheten om vår produkt. Invent Medic kommer att vara representerade på OGU-dagarna i Helsingborg samt UTF:s kongress 2017 i Malmö – något som är relevant inför introduktionen av TVS på marknaden, säger Karin Bryder, VD.

 

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta:
Karin Bryder, VD
Telefon: 0706-83 41 44
E-post: info@inventmedic.com

_________________________________________

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Produkten baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att tillgodose ett stort medicinskt behov och skulle därmed kunna få ett betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge hälsoekonomiska fördelar för samhället. Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.aktietorget.se.