Invent Medic Sweden

Komplettering av kallelse till årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ) – presentation av föreslagna styrelseledamöter

Igår, den 3 april 2017, kallades aktieägarna i Invent Medic Sweden AB (publ), 556682-1046, till årsstämma fredagen den 5 maj 2017. Aktieägare representerande cirka 41 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de, bland annat, föreslår att Helena Liljedahl och Johan Wennerholm nyväljs som ordinarie styrelseledamöter. Nedan följer en kort beskrivning av de föreslagna styrelseledamöterna. Båda föreslagna styrelseledamöterna är att anse som oberoende.

170404 – Komplettering av kallelse årsstämma pdf

Helena Liljedahl (född 1966) är verksam som verksamhetskonsult. Liljedahl har över 25 års erfarenhet av arbete inom marknad, försäljning, produktion, outsourcing, konsulting, finans och ledningsarbete på främst ägarledda konsumentvaruföretag. Hon har innehaft flera ledande befattningar inom bl. a. Weleda-koncernen, Mindfulnessgruppen, BabyBjörn AB och ImseVimse AB. Liljedahls främsta fokus är förändringsarbete, verksamhetsutveckling och att bygga upp en helhetssyn i verksamheten. Liljedahl är utbildad civilekonom från Stockholms Universitet och Julius-Maximilians Universität i Würzburg, Tyskland.

Johan Wennerholm (född 1968) är ägare av Nordic Infrastructure AB. Wennerholm har omfattande erfarenhet från utveckling av medicintekniska produkter då han tidigare innehaft ledande positioner som bl. a. styrelseledamot i Exini Diagnostics AB, CFO för Enzymatica AB, VD för Occlutech International AB och CFO för CellaVision AB. Wennerholm är utbildad civilekonom samt har officersutbildning från Marinens officershögskola.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta:
Karin Bryder, VD
Telefon: 0706-83 41 44
E-post: info@inventmedic.com

_____________________

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Produkten baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att tillgodose ett stort medicinskt behov och skulle därmed kunna få ett betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge hälsoekonomiska fördelar för samhället. Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.aktietorget.se.