Invent Medic Sweden

TVS1000 rekryteringsinformation

Nu söker vi, till en studie, kvinnor som har urinläckage vid ansträngning, hosta, skratt eller nysning, för test av ett nytt hjälpmedel för att förhindra läckage.

För att delta i studien måste du vara mellan 18-70 år och
använda inkontinensskydd varje dag. läcka urin vid ansträngning, t. ex. vid träning, tunga lyft, hosta, skratt eller nysning.

För mer information kontakta

I Borås med omnejd:
Tel: 033-131331
e-mail: info@ladulaaskliniken.se

I Skaraborg:
Jessica Hagström och Per Petersson
PTC-Skaraborg,
Tel: 0500-49 33 55
www.gothiaforum.com

I Stockholm:
Kvinnoforskningsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset
Tel: 08-58 58 7518
e-mail: kvinnoforskningsenheten@karolinska.se

Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien. Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket