Invent Medic Sweden

Invent Medic har erhållit besked om godkännande av Etikprövnings-nämnden

161027-Studie godkänd av Etisk prövningsnämnd Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) har erhållit godkännande av Etikprövningsnämnden förutsatt att en formailakomplettering genomförs, avseende bolagets planerade multicenterstudie. Nästkommande steg är att erhålla godkännande av Läkemedelsverket, vartefter multicenterstudien kan inledas. Multicenterstudien är planerad…