Invent Medic Sweden

Invent Medic Sweden AB erhåller Notice of Allowance i USA

160708 – Invent Medic Sweden AB erhåller Notice of Allowance i USA

160708 – PM 

Det amerikanska patentverket (”USPTO”) har utfärdat ett så kallat Notice of Allowance avseende Invent Medic Sweden AB:s (”Invent Medic”) patentansökan för produkten Tension Free Vaginal Support (”TVS”) och dess användande.

Patentet, med ansökningsnummer 13/141,226, omfattar bolagets produkt TVS samt användandet av produkten. Patentet innebär ett skydd minst till och med 2029. Notice of Allowance innebär i korthet att det aktuella patentverket kommer att godkänna bolagets patentansökan. Innan slutgiltigt patent kan meddelas kvarstår dock några få administrativa åtgärder (t.ex. betalning av avgift).

VD Karin Bryder kommenterar

När patentet formellt godkänns i USA har vi nått ett viktigt steg i Invent Medic, då USA utgör en av de största marknaderna för oss. Utöver USA-patentet har vi en ansökan under granskning hos Europapatentverket.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta:

Karin Bryder, VD

Telefon: 0706-83 41 44

E-post: info@inventmedic.com

 

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Produkten baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att tillgodose ett stort medicinskt behov och skulle därmed kunna få ett betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge hälsoekonomiska fördelar för samhället. Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.aktietorget.se.