Invent Medic Sweden

Invent Medic Sweden AB har säkerställt storskalig produktion

2016-06-22

Invent Medic Sweden AB har säkerställt storskalig produktion

160622 – PM i pdf

Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) har tecknat affärs- och kvalitetsavtal med bolagets producent
TMRubber Sp. z o. o. (”TMRubber”). Invent Medic har sammanställt och godkänt produktionsprocessen, innebärande att bolaget därigenom säkerställt produktion inför kommande klinisk studie samt storskalig tillverkning för att möta framtida marknadsbehov av Invent Medics produkt. I och med detta kan bolaget producera den mängd produkter i tre storlekar som krävs till den kliniska studien, vilken är avsedd att inledas under 2016.  

Avtalen omfattar tillverkning av bolagets produkt TVS (Tension Free Vaginal Support) i tre storlekar inför kommande klinisk studie samt storskalig tillverkning för att möta framtida marknadsbehov av Invent Medics produkt. Enligt avtalen ska tillverkning av tre storlekar av produkten ske enligt ställda krav, d.v.s. i enlighet med ISO13485. TMRubber är certifierade enligt ISO 13485 (kvalitetscertifiering för medicintekniska produkter) och enligt avtalen måste bolaget behålla denna certifiering. Kvalitetsavtalet sträcker sig till och med 2018 med en automatisk förnyelse på två år i taget i det fall någon av parterna inte säger upp avtalet tre månader innan utgång. Enligt affärsavtalet beställer Invent Medic produkter vid behov och TMRubber levererar i enlighet med fastlagt tidsschema och pris. Invent Medic har även inlett arbetet med att färdigställa en förpackning till produkten, bestående av en förvaringsbox samt en låda i vilken produkten kommer att levereras.

TMRubber är en ledande europeisk tillverkare av silikon-, gummi- och plastprodukter, med rötter i Medical Rubber AB, numera Nolato AB. TMRubber innehar godkännande för medicinteknisk tillverkning och har lång erfarenhet av tillverkning av medicintekniska produkter.

 

VD Karin Bryder kommenterar
– Att säkerställa tillverkningsprocessen är av stor vikt i takt med att vi närmar oss den kliniska studien där det krävs ett större antal produkter av god kvalité och tre storlekar. Vi känner stor tilltro till TMRubbers kompetens. Bolaget är specialiserade på att bearbeta silikonblandningar och har lång erfarenhet av internationellt samarbete. Invent Medics arbete fortlöper enligt plan och vi arbetar fokuserat vidare med förberedelser inför den kliniska studien.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta:

Karin Bryder, VD
Telefon: 0706-83 41 44
E-post: info@inventmedic.com

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Produkten baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att tillgodose ett stort medicinskt behov och skulle därmed kunna få ett betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge hälsoekonomiska fördelar för samhället. Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.aktietorget.se.