Invent Medic Sweden

Pressmeddelande 2015-12-22

Pressmeddelande från Aktietorget AktieTorget har godkänt Invent Medic Sweden AB för notering Handel i Bolagets aktie beräknas till den 29 februari 2016. Bolaget beskriver sin verksamhet enligt följande: Invent Medic har utvecklat en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig…