Invent Medic Sweden

Invent Medic med kvinnors hälsa i fokus

Invent Medic utvecklar och marknadsför nya och innovativa produkter med inriktning på kvinnors hälsa och vill genom detta bidra till en förbättrad livskvalitet för kvinnor.

Invent Medics huvudprojekt är i området kvinnlig inkontinens och då med fokus på ansträngningsinkontinens, vilket också ibland kallas stressinkontinens.

Invent Medic utvecklar en vaginal medicinteknisk produkt som ett hjälpmedel vid kvinnlig inkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och Lars-Olof Henriksson, har lång erfarenhet av inkontinensbehandlingar och har genom ett gediget vetenskapligt arbete utarbetat en produkt som är lätt att använda av kvinnan själv.

Invent Medic kommer att lansera TVS och andra produkter inom området kvinnohälsa under varumärket Arcamea.

Presentation av bolaget 2018