Invent Medic Sweden

Invent Medic med kvinnors hälsa i fokus

Invent Medic utvecklar och marknadsför nya och innovativa produkter med inriktning på kvinnors hälsa och vill genom detta bidra till en förbättrad livskvalitet för kvinnor.

Invent Medics första produkt är kontinensstödet Efemia, ett hjälpmedel vid ansträngningsinkontinens, vilket också ibland kallas stressinkontinens.

 

Invent Medic lanserar Efemia och kommande produkter inom området kvinnohälsa under varumärket Arcamea.

Presentation av bolaget 2018